Fra Stiklestad går det en oppfordring om å sikre demokrati og menneskerettigheter i land som er berørt av den arabiske våren.