Det vanskelig å fastsette grenser for kjøredyktighet i sammenheng med trøtthet. Forskningsrapporter når ofte ikke ut til trafikantene, skriver NTNU-professor Inggard Lereim. Foto: Morten Antonsen

Trøtthet kan forklare mange fatale og «uforklarlige» ulykker