Mye tyder på at norske kommuner ikke er godt nok forberedt på mer ekstremvær som følge av klimaendringene.