foto
Hvorfor skriver ikke media mer kritisk om klimaspørsmål, for eksempel hva økt flyaktivitet påfører klimaet, spør innleggsforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Medias rolle i klimaomstillingen