foto
Om kort tid kommer rapporten «Klimaeffekten av elektrifisering av Røros- og Solørbanen». Den vil være et viktig bidrag til den videre diskusjonen om jernbane- og samfunnsutviklingen i Norge, skriver innleggsforfatterne. Foto: Morten Antonsen

Flytt tungtrafikk til Rørosbanen