foto
Regjeringen burde oppfatte høyesterettsdommen som det den i realiteten er, en meget sterk anmodning om å avvikle anlegget og demontere vindturbinene., skriver advokat, Leif Strøm. Foto: Morten Antonsen

Regjeringens forsøk på å unnlate å ta konsekvensene