foto
Støy fra vindkraftanleggene beslaglegger 481 km2 areal som ikke er egnet til rekreasjon og friluftsliv, skriver Bård S. Solem. Foto: Christine Schefte

Er vi klar over hvor stort areal vindkraften legger beslag på?