foto
Debattanten levner lite ære til Norge når vi bruker storslegga mot Qatar, men viser ydmykende knefall for noen som er større enn oss, Kina. Foto: Rune Petter Ness

Norge er påfallende store i kjeften når vi risikerer lite