I mange år har det vært et ønske om flere lekemuligheter for barn og unge i Trondheim.