Snaustrinda før og nå. De to bildene øverst til venstre viser jordene på gården Valentinlyst. Der det i 1960 var åker og et lite tjern, som ble brukt som skøytebane vinterstid, er det i dag kjøpesenter. Bildene til høgre viser utsikten fra enden av Gina Krogs veg i Persaune hageby sørover mot Reitgjerdet og Granåsen gård, som vi ser i bakgrunnen, Det ene er fra 1958, det andre fra 2019. Bildet under er fra høyonna på Angelltrøa i 1911 med Moholt kirke i bakgrunnen. Her er det rekordavling med et tonn høy per dekar! Foto: De fire bildene øverst tilhører Erik Stenvik, bildet fra Angelltrøa er fra et gammelt postkort.

Snaustrinda er kulturlandskapet som forsvant