foto
KrFs svar på disse utfordringene er å erstatte dagens førsteklasse med en førskoleklasse, der lek og fysisk aktivitet har en mye større plass, skriver Geirmund Lykke i dette innlegget. Foto: Rune Petter Ness

En bedre skole for 6-åringene