- Sceneteppet har falt og teateret er lukket. Tilbake står bi-rollehaverne - afghanske tolker og andre lokale ansatte. Overlatt til en skjebne noen få Nato-land har innsett realiteten og tatt konsekvensen av, skriver veteran Thomas Andersen. Bildet viser pakistanske soldater som tar imot afghanere som krysset grensen mandag denne uken. Foto: Jafar Khan

Afghanistan-veteran: Endte krigen opp for selvrealiseringens skyld?