Jeg mottok brev fra Helse Midt-Norge 4. mai 2020 angående FysMed-klinikken hvor de påsto at det tilbudet som FysMed-klinikken tidligere har gitt, nå var ivaretatt av St. Olav. FysMed-klinikken hadde et tilbud både for de med kroniske smerter og de med overvekt og livsstilsrelaterte plager. Begge disse var pasientgrupper som i alle år har sittet nederst ved helsebordet.

At Helse Midt-Norge hevdet at tilbudet til disse stadig voksende pasientgruppene var ivaretatt ved St. Olav tror jeg mange i dag er uenige i. Helse Midt-Norge innrømmet i Adresseavisen at en vesentlig andel som nå skal henvises til St. Olav, skulle avvises – et enkelt regnestykke som viste at ca. 75 prosent av disse skulle avvises.

Det som er viktig med disse vanskeligstilte pasientene med ofte betydelige sammensatte helseplager, er kontinuitet, enhetlig faglig oppfølging gjennom utredning og behandling. FysMed-klinikken fikk sin avtale som offentlig poliklinikk under en Ap-regjering i 2001 (helseminister Tore Tønne, og de mistet denne avtalen under en borgerlig regjering hvor man nettopp skulle satse på rehabilitering og folkehelse. Nå har vi en Ap/Sp-regjering og det samme skjer innen rusomsorgen.

Tusenvis av trøndere har blitt behandlet for rus- og spilleavhengighet hos Blå Kors på Lade. Til sommeren legges poliklinikken ned fordi den mister oppdrag for sykehusene. Det samme skjer med flere andre private, ideelle tilbud, og de rusavhengige føler seg maktesløse. Blå Kors er en privat, ideell stiftelse. Den ble til da en gateprest i sin tid ville sørge for varmestuer og kursteder for rusavhengige.

Blå Kors har drevet behandlingssenteret på Lade siden 1977. Ifølge Trønder-Avisa stilles de samme faglige kravene til de behandlingene som gis, som i det offentlige. Avisa skriver i en sak om endringen av tilbudet at Helse Midt-Norge har satt ut tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på anbud siden 2010. De har vært forbeholdt private, ideelle institusjoner som nå tvinges til å redusere eller legge ned.

Sykehusene skriver ifølge Trønder-Avisa i sine egne planer at kapasiteten innen psykiatri og rusbehandling skal økes samtidig som de regner med at flere vil oppsøke hjelp. I utviklingsplanen for Helse Midt-Norge heter det at «den private andelen av det polikliniske tjenestetilbudet forventes å holde seg stabil» fram mot 2035. Det skulle ifølge avisa bety drøyt 40 prosent flere konsultasjoner enn i dag. Helseforetakene meldte tydelig at de hadde tilstrekkelig kapasitet i egne allmennpoliklinikker. Det var helseforetakenes vurderinger som i sin helhet ble lagt til grunn for Helse Midt-Norges beslutning.

Jeg føler at det som skjer nå, er å sette «bukken til å passe havresekken». Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fra Ap viser til at Helse Midt-Norge har vurdert behovet ut fra en faglig vurdering av behovet. Jeg nekter å tro på at det å flytte poliklinikk inn i sykehusene, er noe verken brukerne og fagfolk ønsker. Det er naturlig at sykehusene vil fylle opp sine egne plasser først, men pasientens beste må ha mest å si. Det samme opplegget passer ikke for alle, og vi trenger de flotte private institusjonene som gjør en meget god jobb.

I den første versjonen av innlegget manglet kildehenvisninger til Trønder-Avisa.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Foto: Morten Antonsen