foto
Når ikke engang disse stemmene med faglig tyngde blir hørt i campusdebatten, hvordan skal da folk flest tro at de blir hørt? Spør debattanten. Foto: Privat

Kanskje folk er motløse og handlingslammet?