foto
Jeg er enig med Gunnes i at Bakklandet er en diamant. Men vi er nok uenige om hvor slepen diamanten bør være. Foto: Morten Antonsen

Bakklandet – en uslepen diamant. Ja takk!