foto
Slike bilder liker NHO å se. I år etter år har de etterlyst at flere unge utdanner seg til yrkesfag. Her er lærling Johnny Dankworth o aksjon sammen med rørlegger Jan Sand. Foto: Jens Petter Søraa

Er det lurt å bli håndverker når robotene kommer?