Vi må anerkjenne at TikTok betyr noe for dem og spiller en rolle i hvordan de gjør sin verden forståelig, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jessica Hill

Vi bør tenke annerledes om barn og TikTok!