foto
Det nye hotellet skal bygges på tomta som i dag blant annet huser bobilparkering. I bakgrunnen ligger Dora. Foto: Espen Rasmussen

3000 underskrifter fra innbyggerne i Østbyen burde være nok til å få bli med i prosessen