foto
Det vi så onsdag var voldelig obstruksjon av lovlige demokratiske prosesser som hittil har kostet fire mennesker livet. Presidenten kalte dem patrioter, skriver Ellen Reitan. Foto: Mike Theiler

Et forsøk på å forstå det som skjer i USA