foto
Tegningen viser hvordan man i fremtiden kan se for seg området rundt Saxenborg gård. Tegningen er laget av Leif Otto Furseth, på oppdrag fra eierene av Saxenborg gård, Torgeir og Jorunn Moslet. Foto: Illustrasjon: Leif Otto Furseth

Fortidsminneforeningen om sak i bystyre torsdag: Saxenborg på fallrepet