foto
Randi Jacobsen bor like ved travbanen i Orkland. Hun ønsker ikke at matjorda skal bli til travbane. Foto: Christine Schefte

Kornjord foran travbane