Hvert eneste år på denne tiden, har jeg med vantro og harme, sett at Statens naturoppsyn (SNO) lar flotte, friske moskus bli skutt i hjel! «På Oppdal, så klart».

Dyr som er så uheldige å bevege seg for nær bebyggelsen, blir skutt.

I fjor ble 17 moskus ihjelkjørt av toget! Allikevel presterte SNO, å avlive 12,– ja tolv – flotte friske dyr, fordi de kom for nær de innfødte. Til media sa da oppsynsmann Tord Bretten, følgende: «Terskelen er lav , for å ta ut dyr som beveger seg utenfor kjerneområdet». Uttalelsen ble utrolig nok også fulgt opp, til de grader. Foto fra SNO, viser grufullt nok kaldblodigheten, med følgende groteske undertekst: «Attraksjon: Moskusen er en stor turistattraksjon, også etter at et av dyrene er tatt ut»

Det ble videre fortalt, at en nederlender, som ikke respekterte skiltingen, ble fløyet med helikopter til sykehus, og at både politi, luftambulanse og ambulanse, kjapt rykket ut til Kongsvoll Fjellstue.

Det betyr, at det er enkelt å skaffe all mulig transport og kyndig hjelpemannskap, straks! På TV (Animal Planet) ser vi stadig naturoppsynsfolk, i såkalte «primitive land», sette en bedøvelsespil i geværet, i stedet for drepende kuler.

Med egen kraft og selvlagde fremkomstmidler, frakter de både løver, neshorn og elefanter tilbake til der de hører hjemme. Tenk det, Statens naturoppsyn, så flott, og så enkelt. Forresten, det er jo nettopp det å tenke, som åpenbart er det store problemet.

Noen i SNO mener åpenbart at det er moskusen, som burde tenke seg bedre om!

Det er betimelig å minne om, hva en annen ekspert fra SNO, Thomas Rødstøl, sa til NTB, etter at nok en frisk og opplagt moskus ble avlivet 25. august 2013: «Moskusstammen er i fare! Flere døde dyr er funnet, det dreier seg igjen om en uforklarlig epidemi. Ethvert friskt individ er viktig for bevaring av bestanden!»

Dette er knapt tre år siden! Mange er døde siden da, – og få er kommet til. Allikevel skyteraltså SNO, fullstendig unødvendig , mer enn tolv dyr i fjor! Hvilket paradoks! Hva nå i sommer?

Dersom det ikke fremkommer plausible forklaringer på hvorfor SNO ikke benytter seg av bedøvelsesmiddel, så kan moskusdrapene som vi snart blir vitner til ikke betegnes som annet enn bevisst faunakriminalitet fra den norske stats saturoppsyn!

Tørs dæm? Vi e` mang som vente – med forferdelse!