Da Norge stengte ned i vår på grunn av koronapandemien, ble det innført tiltak som skulle hjelpe folk i ei krisetid hvor mange fikk problemer med privatøkonomien.