Med plass på Stortinget håper Rødt på å kunne dreie Ap mot venstre.