foto
Parkeringsplassen ved Dragvoll er et yndet sted for ferske sjåfører, der de kan øve på å bremse, svinge og parkere. Foto: Ivar Mølsknes

Visjoner for Dragvoll