Grått hav er mer norsk enn hvite vidder. Dugnadsånden er lite utviklet på Oslo Vest. Norge er mer sammensatt enn Torbjørn Røe Isaksen tror.