«Trondheim kommune har en ukultur i sin personalpolitikk» skriver Lisbeth Ovidie Storvik i dette debattinnlegget.