Kultur betraktes mer som næring og nytte og mindre som kunst i et kulturbudsjett preget av små justeringer mer enn tydelige prioriteringer.