I lang tid har Putin bygget sitt narrativ på et enkelt «oss mot dem»-bilde: Han erklærer at den moralskt forfalne vesten konspirerer for å ødelegge Russland og russerne; han mener at vi alle deltar i en stor konspirasjon for å ødelegge russisk kultur, Russland og russere. Dette premisset er det han legger til grunn når han kaller nye medlemsland i NATO for «aggressiv ekspansjon»; fordi han hevder at flere medlemsland har sluttet seg til å dedikere seg til å ødelegge Russland.

Men, dette er selvfølgelig ikke virkeligheten. Når jeg fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina så fordømmer jeg den ikke fordi den er russisk, men fordi det er en ulovlig krig som legger hundretusenvis av liv i ruiner og som gjør skade vi aldri vil kunne rette opp. Det er av samme grunn mange russere også fordømmer krigen, tross at de ikke har maktet å stoppe den. Ved hver opptrapping har vi sett modige russere forsøke å stå opp imot sin tyranniske stat og vi har også sett at de ikke har lyktes.

Så, nå som Putin enda en gang trapper opp sin eskalering mot en blodigere og styggere krig så har flere luktet lunta og de har begynt å rømme landet sitt; de rømmer fra krig, akkurat slik Ukrainerne som har rømt til Norge rømmer fra krig i sitt land.

La meg være helt tydelig: Om vi ikke tar imot russiske flyktninger på lik linje med ukrainske så støtter vi opp under Putins narrativ om at vesten mener at russere ikke er like mye verdt som andre mennesker. De russerne som i dag desperat rømmer fra regimet sitt kommer til å huske det hver eneste dag resten av sine liv hvis de blir møtt av murer og vegger; på samme måte så kommer de russerne som i dag rømmer fra regimet til å huske det hvis vi tar de inn og behandler dem som de menneskene de er.

Det kommer til å komme en dag da krigen i Ukraina er over og vi igjen skal forsøke å bygge trygghet, frihet og lykke i både Ukraina og Russland. Den oppgaven kommer til å være veldig mye enklere hvis russerne husker at vi tok imot dem når de ble forrådt og undertrykt av den russiske staten som skulle beskytte dem. Om vi i fremtiden virkelig skal klare å opprettholde fred i Europa så må vi begynne å bygge bru over den enorme mistillitskløfta som eksisterer mellom Russland og vesten; den første pålen i den brua vil være å anerkjenne at dette er Putins krig og at vanlige russere som flykter fra den ikke bør straffes for Putins handlinger.

For, dette er ikke russernes krig: Dette er krigen til en ufattelig rik og mektig fascist som selv kan sitte sammen med sine ultrarike støttespillere og kose seg i bunkeren mens han tvinger unge gutter, og menn helt opp i 65-årsalderen, til å gå underutstyrt og utrent inn i en krig de aldri samtykket til. Dette er en rik manns krig, bygget på løgner og et rasehat mot ukrainerne; om vi skal klare å knuse dette hatet og sikre oss mot slike humanitære katastrofer i fremtiden må vi begynne med å vise solidaritet med de russerne som rømmer fra den fascistiske rikmannskrigen.

Så, vi må ta imot russerne. Og ikke bare skal vi ta dem imot: Vi skal ønske dem velkommen, ikke som russere, men som mennesker og det er med disse menneskene, som med ukrainerne og alle andre flyktninger, vi skal bygge trygghet, frihet og lykke.

For, sammen er vi faktisk sterkere!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!