Samfunnet får stadig større problemer med å hjelpe personer som har så store psykiske lidelser at de kan være en fare for omgivelsene. Det må bli mye tydeligere hvem som har ansvaret.