23. mai vedtok et flertall i bygningsrådet å gå videre med utbyggernes planer for Reina, med unntak av et par endringer. En nier fotballbane skal inn, og den gamle pipa på Dahls skal bli stående. Utover det får utbyggerne det stort sett som de vil med sitt forslag, og forslaget sendes dermed ut på høring.

Fagfolka hos kommunedirektøren hadde imidlertid et alternativt forslag, som politikerne ble anbefalt å vedta. I dette forslaget er det foreslått betydelige endringer som ville ha dratt byutviklinga i en noe mer fornuftig retning. Noen av forslagene er blant annet å nedjustere areal til boligformål, legge til rette for at nærmiljøanleggene ikke ligger i midt i boligområdet (les: utfordringer med basketbanen i Strandveien og badeplassen på Grilstad), samt nedjustere høyder på byggene. Kommunedirektøren peker også på vesentlige svakheter med leiligheter vendt ensidig mot nord eller øst på grunn av lite sol, eller ikke sol i det heletatt!

Det påpekes videre at utbygger ikke har noen ambisjoner om gjenbruk av bygninger, mens kommunedirektøren foreslår inntil tre større bygninger gjenbrukt eller ombrukt til nye formål: Kontorbygget i Strandveien 43, Langland & Scheis gamle verksted og Sosialbygget.

Attpåtil trekker kommunedirektøren frem det faktum at det opprinnelige planforslaget kommer i konflikt med flere aspekter ved områdessatsinga på Lademoen. Det er smått utrolig at dette ikke kan sees i sammenheng.

Det er mange momenter i kommunedirektørens forslag som ville gjort denne utbygginga mer spiselig for oss som er opptatt av bokvalitet og bostabilitet, levende nærmiljø, bevaring av kulturminner og gjenbruk/ombruk av eksisterende bygg. Jeg anbefaler alle som er opptatt av byutvikling i Trondheim, og særlig Østbyen, å lese hele det alternative forslaget kommunedirektøren la frem.

Som beboer på Lilleby har jeg fulgt denne utbygginga tett, og dermed sett vesentlige svakheter her. Det er ikke noe større nærmiljøanlegg lagt inn her, kun små lekeplasser mellom blokkene og rekkehusene, lys- og solforholdene i deler av Stjørdalsveien og Ladeveien må kunne sies å være svært dårlig og det er leiligheter i alle førsteetasjer med unntak av Coop Extra og gamle Joker i Stjørdalsveien (der har for øvrig Eiendomsmegler 1 forskanset seg) og leilighetshotellet Lilleby Apartments (!) på hjørnet Jarleveien/Stjørdalsveien. Reina hadde derfor vært et utmerket mulighet til å ta læring av, og rettet opp, noen av disse svakhetene.

Jeg venter spent på å høre om noen fra bygningsrådet kan komme tilbake med et svar på følgende: Hvorfor er så få av kommunedirektørens innvendinger og forslag tatt hensyn til?

Kom igjen, da! Det er jo tross alt snart valg!

Hva mener du? Slik skriver du for Adresseavisen Midtnorsk debatt!

Politikerne har sine valgkampsaker – men hva er din? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no.