foto
Høyre mener at aktører som ønsker å tilby utdanning som bidrar til å dekke arbeidslivets behov for kompetanse, er et viktig supplement til den offentlige skolen, skriver Henrik Kierulf. Foto: Privat

Reverseringsiveren fratar elevene valgmuligheter