foto
Nær halvparten av jorda vår har blitt gravd opp og kasta rundt på og har slike skader. Disse endringene i jordsmonnet fanges ikke opp av Nibio, skriver debattanten. Foto: PRIVAT

Bonden på Øvre Rotvoll: Feil om jordkvalitet