foto
Sett i lys av hva som har kommet frem av avsløringer av hemmelige forgreninger, usunn partikultur og det å «holde seg inne» med de som har makt, tror jeg vi bare har sett toppen av isfjellet, skriver debattanten. Foto: Morten Antonsen

Maktstrukturer i trondheimspolitikken - en bekymringsmelding fra mannen i gata