foto
En polering av overflaten i vindkraftregimet ikke er nok, skriver debattanten. Foto: Morten Antonsen

Hele vindkraftregimet må forandres