foto
Vi har et rådhusparti i Trondheim. I dette rådhuspartiet rykker kommunedirektøren og hans folk ut som en «skadeskutt rype», i saker som egentlig skyldes politiske beslutninger, ofte tatt over tid, skriver Mats Ramo. Foto: Håvard Jensen

Skipet i flasken