foto
En fakta- og kunnskapsbasert tilnærming som må være styrende for den politikken som skal vedtas, skriver Ola Renolen (MDG). Foto: Helene Mariussen

Klimahandling nå!