foto
Ski er av dei aktivitetane bydelen har det dårlegaste tilbodet til. Ski er også ein aktivitet som har sterke tradisjonar i bydelen og Strindamarka har vore utgangspunkt. Innleggsforfatteren etterlyser et rulleskianlegg øst i byen. Foto: PRIVAT

Kvifor er eit næranlegg øst i byen viktig?