Vi trenger lederskap og handling mer enn noen gang.