Nå ved Olsok blir vi særlig påmint om at det finnes "hellige steder". Pilegrimene er på vei til Nidaros og Nidarosdomen til "det hellige sted". Det er selve endemålet for vandringen.