Det er på mange måter urolige og uforutsigbare tider. Krigen i Ukraina pågår i sterkt monn. Priser på mat, strøm og boliglån har steget betraktelig. Klimakrisen fører til voldsomme tørkeperioder i Sør-Europa, og gir ødelagte avlinger i fattige land i Asia og Afrika. Med kort mellomrom opplevde både Oslo og København tragiske skyteepisoder med fatale konsekvenser.

Koronasmitten er fortsatt her, og mange har fått sin ferier spolert. Dette er bare noe som forårsaker uroligheter og påvirker troen på fremtiden. Forståelig nok. Det er mange tenkelige måter å reagere på. Mitt håp er at takknemlighet, måtehold og medmenneskelighet skal dominere. For det er mye å være takknemlig for. Å bo i et land som er så fredlig som Norge, hvor det er høy grad av toleranse og tillit, er et stort privilegium. Vi har en sterk ytrings-, forsamlings- og trosfrihet. Vi har velferdsordninger som har til formål å hjelpe på best mulig måte. Våre butikker bugner av varer, i for stor grad spør du meg.

Ikke misforstå her. Det er dessverre mange som sliter og strever også her til lands. De aller fleste har sitt å stri med. Det kan være sykdom, dårlig økonomi, tøffe samlivsbrudd og andre bekymringsfulle situasjoner. Jeg ønsker likevel å motivere til å utvise større grad av takknemlighet for det vi har, og alle de mulighetene vi er gitt. Mer takknemlighet i hverdagen kan det skape en grobunn for mer måtehold. Vår tids enorme overforbruk av mat, materialistiske duppeditter og øvrig forbruk er uttrykk for en uheldig bruk- og kastmentalitet. «Mye vil ha mer», er et kjent uttrykk. Jeg ønsker å utfordre en slik mentalitet på forbrukerområdet, slik som blant annet forbruket av klær, interiørvarer, bil, bolig og hytter. Her må vi få en mer nøktern levestil.

Den norske filosofen Henrik Syse har i boken «Måtehold i grådighetens tid» argumentert for at et samfunn som tar til seg og øver seg opp i måtehold og moderasjon, vil kunne møte fremtiden med langt større trygghet enn et samfunn som gir seg hen til ureflektert nytelse. Jeg tror det her ligger et stort potensial. Å utvise selvbeherskelse i en tid hvor det florerer av kjøpstilbud, er utfordrende, men samtidig særdeles viktig og nødvendig i disse tider. Selv om du kan forbruke mye, betyr overhodet ikke at du . Dette bringer meg inn på temaet medmenneskelighet. Med medmenneskelighet mener jeg et moralsk ansvar for å møte hverandre med omsorg, respekt og medfølelse. Dette ansvaret gjelder også overfor fremtidige generasjoner. Vi må forvalte jordas ressurser med omsorg for de generasjoner som kommer etter oss. Vi kan ikke fortsette i status quo med en unnskyldning som «jeg lever bare en gang». Det gjør også de som blir født i 2050.

OLAVSFEST: Adressa-samtalen 3. august: Åslaug Haga og Dag O. Hessen om natur vs. utbygging. Se hele programmet her

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe