Svaret fra ordføreren tyder på at det også i år blir en trist sommer for mange voksne utviklingshemmede, skriver Kjetil Utne. Foto: Christine Schefte

Det blir en ny sommer hvor kommunen svikter de utviklingshemmede