Hat og trusler mot lokalpolitikere kan få større konsekvenser enn mange er klar over.