De fem små ordene, etterfulgt av like mange utropstegn, dannet en relativt enkel, men utrolig trist og provoserende setning.