Når beslutningstakerne rundt bordet stort sett er enige om det meste, er det grunn til bekymring.