Seksåringene er stemoderlig behandlet i skolen. Vi ønsker ikke en ny halvfinansiert reform som heldagsskole nå.