Det er en fin ting å vinne venner, og så lett går det til: