Selvfølgelig burde denne spalten handle om det nye og det moderne som opptar oss: nanoteknologi, hippe og kule inkubatorselskaper, raske børskroner, krig og fred og sånt.