Adresseavisen skriver fredag 20.01 at Strandveien 21 på Svartlamon står i fare for å rives, grunnet Bane NORs satsing på to tog i timen. Dessverre virker det som om Miljøpakken har glemt at de også har nytte av at dette huset blir revet.

Miljøpakken startet i 2014 byggingen av en ekspressykkelvei fra Rotvoll til Pirbrua. Første etappe sto ferdig i 2015 fra Rotvoll til Hangaren på Lade. Siden har det blitt bygget fra Lilleby skole til Dalenbrua, og bygging er startet for strekningen mellom. Nylig ble også strekningen fra Lilleby skole til Nordtvedts gate rett ved Svartlamon, vedtatt.

Dessverre virker det som om Miljøpakken har glemt at de skal føre denne hovedsykkelruten helt frem til Pirbrua. I forprosjektrapporten som kom i 2018, er det tydelig at en sammenhengende trase fra Sentrum Brannstasjon, over rundkjøringen ved Strindheimstunnelen, langs jernbanesporet – er den beste langsiktige løsningen. Målet med denne sykkelveien er at syklistene skal kunne sykle i 30-40 km/t. Da virker det lite hensiktsmessig å lede dem ned på Nyhavna.

At Miljøpakken ikke koordinerer sin utbygging med Bane NORs utbygging virker lite hensiktsmessig. Vi har jo blitt lovet denne sykkelveien i 10 år.