foto
Bakklandet er byens triveligste område. Men det kan bli trangt om plassen når fotgjengere og syklister ferdes side om side. Foto: Trygve Lundemo

Skit i byens framtid, leve Bakklandet